Érdekes

Bevezették a kötelező szülőtartást! Te egyet értesz vele?

loading...

Megszavazta a parlament: törvénybe iktatják Magyarországon a nagykorúak szülőtartási kötelezettségét. Megszavazta a parlament a két éve életbe lépett polgári törvénykönyv (Ptk.) módosításáról szóló törvényjavaslatot, mely többek között törvényi szinten nyomatékosítja a nagykorú gyermekek alaptörvényben rögzített szülőtartási kötelezettségét.

A módosítás bevezeti továbbá, hogy ha a tartásra önhibáján kívül rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett más gondoskodik – akinek ez egyébként nem lenne kötelezettsége –, akkor az ellátás ellenértékének megtérítését a tartást nyújtó egy éven belül követelheti a tartásra kötelezhető gyermektől.

Az indoklás szerint „tehát olyan idős személyek esetén, akiknek a szociális ellátásáról akár állami, akár egyházi fenntartású intézmények – nem térítésmentes szociális ellátás juttatásával – gondoskodnak, és az idős személy az ellátás ellenértékét nem, vagy csak részben tudja finanszírozni, a ki nem fizetett térítési díjat követelni lehet a szülője iránt tartásra kötelezhető nagykorú gyermektől”.

Trócsányi László igazságügyminiszter szerint egy ilyen perben a bíróság minden olyan körülmény mérlegelésére köteles az egyéni körülmények alapján, amit egyébként is vizsgálna egy hagyományos, szülő indította szülőtartási perben. Így tehát azt, hogy:

a gyerek anyagi körülményei alapján tud-e tartásdíjat fizetni,

a szülő nem érdemtelen-e a tartásra,

a pertárgyat képező ápolás, gondozás, élelmezés valóban szükséges volt-e.

86e6c892c4e000ef54ac11f9349a4c80

 

 

 

forrás:eletvidam.net


loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...